Projektering

Första steget

Projekteringsprocessen

Alltmer arbete utförs idag i projektform, så även inom bygg- och fastighetssektorn.
Med oss projektledare får du en mycket bra och bred förståelse för din projekt i allmänhet och fastighetsspecifika projekt i synnerhet.

Vi hanterar olika verktyg och metoder för att klara av att leverera rätt resultat i projekt specifika för fastighetsbranschen. 

Syftet med ett projekt är att förändra, utveckla eller skapa något. Gemensamt för projekt är att man med givna resurser inklusive tid ska prestera ett resultat till en projekterad kostnad.:

Detta kräver kunskap, eftertanke, drivkraft, ansvar och ett modernt ledarskap, både hos projektledaren och övriga projektmedlemmar.

Vi har rätt kunskaper för ett metodiskt arbetssätt samt för olika tekniker och modeller för att leverera projekt i världsklass.”

Santiago Sanchez, projektledare och byggingenjör.

steg för steg

Projektering

Från idé till verklighet

Vi kan på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt leda och genomföra projekt inom inte bara Fastighetsbranschen utan även Byggsektorn.
Projekten kan vara allt från hyresgästanpassningar, renoveringar, om- och tillbyggnader.
Vi kan ”delta” i hela processen, från planering och projektering till slutbesiktning med såväl ekonomisk som teknisk rapportering till beställare/kund.

 

Huvudområden

Kunskaper/Färdigheter
  •  Utveckla en förståelse för innebörden av olika projektbegrepp.
  • Planera, genomföra, leda och följa upp bygg- och fastighetsrelaterade projekt
  •  Använda projektmodeller som verktyg och stöd i arbetet
  • Hantera projekt med stora krav på dokumentation och struktur
  • Kunna arbeta med projektuppföljning
  • Utveckla förmåga att leda projekt och människor
  • Förstå olika entreprenadformer
  • Tillämpa olika avtalssystem som används i bygg- och fastighetsbranschen
  • Utveckla kunskap om upphandling och ledning av entreprenader
  • Upprätta förfrågningsunderlag och bli en skickligare beställare

Santiago Sanchez

Projektledare/Byggingenjör

Mitt namn är Santiago Sanchez och jag jobbar som projektledare på CABRERA GRUPPEN sedan 2018.

Jag är i grunden utbildad byggingenjör, men har arbetat på dom flesta delar inom byggsektorn både i Sverige och internationellt. Mina kunskaper består i kontrollansvar, arbetsledning, samordning, och projektledning.

Jag hjälper våra kunder att framställa kontrollplaner, checklistor för grund, bygg och hela byggprocessen.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?